Sanne Roemen - Door mijn filters #87

Mijn voornemen: om in deze nieuwsbrief wat meer toe te lichten waaróm ik sommige dingen deel. Soms weet ik het van mezelf, soms ben ik er zelf benieuwd naar. Het is een lange, maar je kan natuurlijk weer lekker je eigen cherries picken. Misschien helpt mijn toelichting daarbij.

Als jullie ideeën hebben over waar ik het morgen bij Uur van Puur op Radio Aalsmeer over moet hebben, hoor ik het graag.

Ok, komtie:

Geldzorgen

Na mijn studie (SPH) kwam ik meteen in de bijstand terecht. Ik werkte wel als invalkracht in de nachtopvang voor zwerfjongeren en ik had een eigen bedrijf in de muziek. Het was echter niet genoeg en voor pas afgestudeerden stond het vangnet dat bijstand heet voor me klaar. Sindsdien heb ik financieel hoge bergen en diepe dalen gekend. Ik weet uit eigen ervaring, en door ervaringen met daklozen en kunstenaars en anderen die het hart op de goede plek hebben zitten, hoe het is om onderdeel van het precariaat te zijn. Het raakt me diep.

Onderteken dit manifest en maak Nederland #Schuldvrij!

Onderteken dit manifest en maak Nederland #Schuldvrij!

De correspondent schrijft al lang (en vrij activistisch) over de schuldenindustrie. En dan vooral de overheid als dikke vette grote boeman die mensen snel en heftig in een neerwaartse spiraal gooit. Ik hou van dit soort journalistiek. Ze maakten ook dit manifest, samen met de makers van de fantastische documentaireserie Schuldig (kijk terug op NPO) Dit mag je dus best ondertekenen.


"In dit manifest doen we vijf aanbevelingen aan de landelijke politiek om ons schuldenprobleem op te lossen. Onder de steunbetuigers: bedrijven als Achmea en KPN, saneringsrechters, deurwaarders, bewindvoerders, schuldhulpvrijwilligers, wethouders en ga zo maar door. Sluit je ook aan!"

Vijf kwetsbare werkers om kennis mee te maken (en vier misverstanden over deze groep uitgelegd)

Vijf kwetsbare werkers om kennis mee te maken (en vier misverstanden over deze groep uitgelegd)

Wat voor mensen zijn dat dan, die 'helden'? Hier een paar schetsen. En misverstanden.


"Uit de verhalen van tientallen van die alledaagse helden komt naar voren dat de meesten die prestatie met gemengde gevoelens bezien. Soms voelen ze zich kneuzen, ‘losers,’ drenkelingen. Op andere momenten zijn ze trots. Ze houden het hoofd toch maar mooi boven water, onder moeilijke omstandigheden. Als dat geen heldendaad is."

Sociaal ondernemerschap? Zonder verdienmodel? Bezint eer ge begint!

In mijn netwerk zitten veel sociaal ondernemers. Het verdienmodel komt vaak niet verder dan 'horeca voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt'. Er zijn tal van programma's door zwaar gesubsidieerde (koninklijke...) organisaties die deze 'ondernemers' een boost willen geven. Die dan dus wel even een stichting moeten oprichten (en dus geen winst mogen maken). Er valt heel veel over te zeggen. Raymond Witvoet zegt een paar rake dingen.


"Deze onzekerheid over de financiering trekt na een aantal jaren een zware wissel zowel fysiek, emotioneel als mentaal op veel sociaal ondernemers. Dat is vaak een behoorlijk en soms zelfs pijnlijk contrast met de positieve woorden die er in de buitenwereld over de ondernemer, onderneemster en onderneming zijn."

Zorgeloos leven volgens Jos de Blok - VPRO Tegenlicht - Zorgeloos leven volgens Jos de Blok - VPRO Tegenlicht - VPRO

Zorgeloos leven volgens Jos de Blok - VPRO Tegenlicht - Zorgeloos leven volgens Jos de Blok - VPRO Tegenlicht - VPRO

Jos de Blok, met Buurtzorg, is zo'n sociaal ondernemer. Hij doet het fantastisch en krijgt daarvoor ook veel erkenning. Hij is voor mij echt een held. Tegen welke molens vecht hij? O.a. de zorgverzekeraars: die keren uit op basis van voorgaande jaren. Dus als je groeit, krijg je dat niet betaald want dat was meer dan het jaar daarvoor en dat is dus niet begroot. Het beste verdienmodel in de zorg is klanten kwijtraken!

"Het Nederlandse zorgstelsel staat onder druk. De kosten voor de zorg blijven maar stijgen. Jos de Blok, oprichter van Buurtzorg, wil daar voor eens en voor altijd verandering in brengen. Een persoonlijk portret van de man met een missie."

Het klimaat

We helpen moeder aarde vakkundig naar de klote. Ik doe er geen suiker bij, want het is bitter en zuur. Er is grote consensus over klimaatverandering en de invloed van menselijk handelen daarop. En de 3% 'wetenschap' die het tegenspreekt, is kolderwetenschap. Maar volgens Rutte is het nog steeds onderhandelbaar. Of moet iemand anders het maar oplossen. Bah.

Dit zijn de zes grootste missers in het klimaatbeleid van Rutte III

Dit zijn de zes grootste missers in het klimaatbeleid van Rutte III

Het gebrek aan daadkracht straalt door het hele akkoord heen. Voor een kabinet dat zich - bij monde van Pechtold - het ‘groenste ooit’ noemt, zijn de plannen echt zwaar onvoldoende. De overheid gebruikt bij lange na niet alle knoppen die ze heeft om de Nederlandse economie te verduurzamen. Ruimteschip aarde is bij dit kabinet niet in goede handen.

Utrecht draait aardgaskraan geleidelijk dicht - Binnenlands Bestuur

Utrecht draait aardgaskraan geleidelijk dicht - Binnenlands Bestuur

Terwijl dit toch ook echt binnenkort in heel Nederland staat te gebeuren: we gaan van het gas af. Waar gasnetten aan renovatie toe zijn wordt steeds vaker besloten de wijk gewoon af te koppelen. Goeie zaak!

"‘Niet eerder hebben we voor een uitdaging als deze gestaan’ aldus wethouder Lot van Hooijdonk, die donderdag de gemeenteraad per brief heeft …"

Co-creatie voor maatschappelijke verandering

Mijn werk. Processen faciliteren waarbij de mensen waar het om draait sámen een probleem onderzoeken en oplossingen ontwerpen. Hieronder een voorbeeld van hoe dat kan werken. Helaas niet uit mijn eigen praktijk, maar in dergelijke settings doe ik dus 'mijn ding'.

Leren van een social lab - Platform Overheid

Leren van een social lab - Platform Overheid

‘Je merkt dat er met verloop van tijd dingen veranderen in de groep’, vertelt Frans van der Loo, die bij het lab betrokken was. ‘Er bestonden bij de windmensen allerlei beelden over de vissers, maar eigenlijk hadden ze nooit echt met vissers gesproken. De vissers die van zichzelf het beeld hadden dat ze in het verdomhoekje zaten, merkten dat er écht naar ze geluisterd werd, en dat ze konden meepraten.’ Er trad bij bouw- en energiebedrijven een perspectiefwisseling op van ‘alles vanuit wind bekijken’, naar ‘het oppeppen van de ecologie van de Noordzee is ook belangrijk’ en de overtuiging: ‘we moeten samen oplossingen vinden’.

Verhalen vertellen

We leren misschien het best uit eigen ervaring. Maar je kan niet alles zelf ervaren. Op de tweede plaats staat leren van verhalen. Door er diep in te duiken, goed luisteren (in dialoog) of een beetje mee te maken (door Virtual Reality of gamification). Ik gebruik verhalen voor het onderzoek naar de impact van maatschappelijke projecten. Gebruik kwalitatieve data (verhalen, ervaringen) om betekenis te geven en resultaten "meetbaar" te maken. Michel vertelt mooi over zijn kijk op verhalen.

Why we need more stories – Michel Groenenstijn – Medium

What we found is that through the experience — with real historical objects, actual scenarios that were used, real people lived then — our players got much more involved in this part of our history. Even after only an hour of being locked inside our room. I experienced firsthand how differently and more respectfully I look at my own city after being immersed in its history — through its stories.

Gekte

Veel rafelranders hebben ervaringen met psychiatrie. Ook een vriend van mij was schizofreen. Hij sprong van een flat om zich te bevrijden. Hoe dicht bij kan je komen bij iemand die in een andere werkelijkheid zit? Hieronder een prachtig ervaringsverhaal van iemand die ons ook oproept om op andere manieren naar 'gekte' te kijken.

The Touch of Madness - Pacific Standard

The Touch of Madness - Pacific Standard

Jones has since made a larger version of this question—of how we think of and treat the mad, and why in the West we usually shunt them aside—her life's work. Most of this work radiates from a single idea: Culture shapes the experience, expression, and outcome of madness. The idea is not that culture makes one mad. It's that culture profoundly influences every aspect about how madness develops and expresses itself, from its onset to its full-blown state, from how the afflicted experience it to how others respond to it, whether it destroys you or leaves you whole.

Vertrouwen

Een vriendin noemt mij Miss Metaphore. Ik ben gek op metaforen. Deze metafoor van de knikkerpot raakte me enorm. Een relatie is een knikkerpot. Er gebeuren mooie dingen, dan gaan er knikkers in, er gebeuren vervelende dingen. Knikkers eruit. En zijn die knikkers groots en meeslepend? Nee, het zit hem (weer eens) in de 'kleine' dingen. Die, door dit licht beschouwd, allesbehalve klein zijn.

Brene Brown The Anatomy of Trust - YouTube

Brene Brown The Anatomy of Trust - YouTube

Brene Brown on The Anatomy of Trust.


BRAVING

B = Boundaries –respecting yours and having my own

R = Reliability, being both reliable and authentic (real)

A = Accountability –I own my mistake, apologise, and make amends

V = Vault: what I share with you, you will hold in confidence (and I do the same with you!); no gossiping; respect confidentiality

I = Integrity –choosing courage over comfort; choosing what’s right over what’s fun, easy or fast; practising my values, not only just professing my values

N = Non-judgement & reciprocity, offering and asking for help. Not thinking less of myself for needing help, otherwise I’ll judge others for asking me for help

G = Generosity –believing the best in the other even when they disappoint me (vs. being a victim)