Sanne Roemen - Door mijn filters #86

Centjes voor wereldredders

Maatschappelijke initiatieven hebben het vaak niet breed. De zoektocht naar valide business- en verdienmodellen van sociale ondernemingen heeft pijnlijk weinig opgeleverd tot nu toe. Het Instituut Voor Publieke waarden deed onderzoek en publiceerde dit boekje. Gratis te downloaden.

IPW | Hoe waardeer je een maatschappelijk initiatief?

IPW | Hoe waardeer je een maatschappelijk initiatief?

Op vele whiteboards, flipovers, a4-tjes en op achterkanten van bierviltjes tekenden wij steeeds maar weer de waardendriehoek. Legitimiteit, Betrokkenheid en Rendement kregen steeds meer invulling en waarde door de mensen die er mee wilden werken.

Meekijken met een dakloze

Tijdens en vlak na mijn studie werkte ik met dakloze jongeren in Amsterdam en als vrijwilliger bij daklozenkrant Z. Daar heb ik het nog steeds wel eens over. Het valt me al die jaren al op hoe weinig 'gewone' mensen weten over dakloosheid. Hoe je dakloos raakt, hoe het is om het te zijn, hoe instanties die proberen te helpen ermee omgaan. Dat het allemaal gekkies en / of verslaafden zijn is niet waar. En het geromantiseerde beeld van de rijke, hoogbegaafde kluizenaar klopt in 99,9% van de gevallen ook niet (hoewel ik er wel ééntje heb gekend).

Wim Eickholt tekende zijn eigen ervaringen met een jaar dakloosheid op.

‘Wat ik nou toch heb meegemaakt!’ – Verslag van een jaar dakloosheid – Sociale Vraagstukken

‘Wat ik nou toch heb meegemaakt!’ – Verslag van een jaar dakloosheid – Sociale Vraagstukken

Wim Eickholt was een jaar dakloos en hield in die tijd een dagboek bij. Dit boek verschijnt morgen onder de titel: ‘Wat ik nou toch heb meegemaakt!’. Over het rauwe leven op straat en de onvoorspelbaarheid van de instanties. Hieronder enkele fragmenten: ‘Ik ben een balletje in systemen die niet op elkaar passen’.  Zwerven, leven op […]

Alleenzaamheid

Een loner. Ben ik. Maar ook een sociaal dier. Die paradox maakt me nieuwsgierig. Ik deelde vorige week al een artikel over hoe eenzaamheid zichzelf versterkt en besmettelijk kan zijn. Hier een wat positievere toon, over hoe het empathie kan versterken.

How loneliness generates empathy and shapes identity | Aeon Essays

How loneliness generates empathy and shapes identity | Aeon Essays

Not everyone safely returns from loneliness, but those who do – those who retreat into themselves and successfully reemerge into society – return with a far greater understanding of themselves and of others. In loneliness there is thus a balance to be struck; it poses at once the highest risk and the highest reward.

Manieren om verhalen te vertellen.

Met plaatjes...

In mijn jaren bij DPI werkte ik samen met wat mij betreft de allerbeste ontwerpers van infographics en in bredere zin de makers van plaatjes die verhalen vertellen. Tegenwoordig doen veel verhalenvertellers het zelf. Handig om dan een beetje te weten waar je mee bezig bent. (En als je er niet uit komt, bel je dus DPI)

Hoe vind je de juiste visualisatievorm? - Journalismlab

Hoe vind je de juiste visualisatievorm? - Journalismlab

Als je wilt dat een visualisatie wordt bekeken en begrepen, moet je een duidelijk verhaal vertellen en aansluiten bij de kennis en belangstelling van de gebruiker. Dat weten we. Maar dan is de vraag: hoe doe je dat? Tips genoeg. Zoals: verspil geen inkt aan decoraties (Edward Tufte), of het tegengestelde: trek de aandacht met een spannend beeld (Nigel Holmes)

In formats...

Er is veel meer mogelijk dan een blogpostje van ca 800 woorden om je verhaal te vertellen. Een bbc-er zet het voor ons op een rijtje.

Beyond 800 words: new digital story formats for news

Beyond 800 words: new digital story formats for news

I’ve been looking particularly for story formats used for news that aren’t legacies from print or broadcast, that try to use the affordances of digital, that have been specifically designed for news and that are re-usable across stories and genres.

Creatief met leestekens

Progressive Punctuation

A collection of non-standard punctuation marks we should be using today.