Sanne Roemen - Door mijn filters - Editie #286

Liefdesgaap. Lepeltjesvoorraad. Fuck-up parels. En een mooie interactieve kaart. Fijne zondag!

Emotiekaleidoskoop

Gapen als teken van diepgevoelde liefde. Ridders die flauwvallen van verontwaardiging. Interessante TED talk over de historie en rijkdom van emoties.

The history of human emotions | Tiffany Watt Smith

Hoeveel lepeltjes heb jij?

But You Dont Look Sick? The Spoon Theory - Christine Miserandino

But You Dont Look Sick? The Spoon Theory - Christine Miserandino

Christine is chronisch ziek en legt aan haar vriendin uit wat het betekent om met een eindige hoeveelheid energie de dag door te moeten komen.

Wil jij een lepeltje van mij?

Er is een facebook groep die te hulp schiet als je lepeltjes op zijn.

Incredible Facebook Group uses ‘Spoon Theory’ to help people accomplish daily tasks - Upworthy

Incredible Facebook Group uses ‘Spoon Theory’ to help people accomplish daily tasks - Upworthy


Mislukt of nog niet gelukt of gewoon stroef...

Er gaat sowieso veel meer stroef, mis, lastig en moeizaam dan goed. Jammer dat we dan focussen op successen, terwijl de lessen in het moeizame te vinden zijn.

Wat we van niet gelukte bewonersinitiatieven kunnen leren – Sociale Vraagstukken

Wat we van niet gelukte bewonersinitiatieven kunnen leren – Sociale Vraagstukken

Succesvolle bewonersinitiatieven kunnen op feestelijk eerbetoon rekenen, de mislukte initiatieven daarentegen worden doodgezwegen. Ten onrechte.  Want we kunnen juist zo veel van hun mislukking leren, mits we er ruimte voor creëren. We horen steeds meer over hoe bewonersinitiatieven bijdragen aan een leefbare, inclusieve en duurzame leefomgeving. In Groenbeek* realiseerden bewoners bijvoorbeeld zelf een multifunctioneel sportcentrum, […]

Visualisatie-fans: interactief kaartje

Native-Land.ca | Our home on native land

Native Land is a resource to learn more about Indigenous territories, languages, lands, and ways of life. We welcome you to our site.