Sanne Roemen - Door mijn filters - Editie #223

Omdat ik een paar dagen weg ben geweest, dacht ik dat ik ook geen linkjes gedeeld had deze week, en dat ik dus vandaag ook geen filters had om te versturen. Was niet waar. Ik deelde één artikel. Dat moet te doen zijn toch?

Yes! Verhelderend!

Rob Wijnberg deelt zijn belangrijkste inzichten uit gesprekken met mensen die racisme ervaren. Zoals:

Racisme is een sociale hiërarchie met mensen zoals ik bovenaan. Een wereld waarin geen mens racist is, kan nog steeds racistisch zijn.

Van bovenaf lijkt iedere maatschappelijke piramide plat. Ook de historisch gegroeide, sociaal-economische piramide die onze samenleving is.

De norm zijn maakt het moeilijk de norm te zien. En dus ga je jezelf wijsmaken dat je je voorsprong in het leven louter te danken hebt aan jezelf. En uiteindelijk ga je denken dat die voorsprong er helemaal niet is. Ga je denken dat racisme niet bestaat, omdat jij het niet ervaart. Ga je denken dat kleur er niet toe doet, omdat jij het niet ziet.

Het racismedebat is geen debat, geen beschuldiging en geen poging jou de mond te snoeren.

Er is collectieve achterstelling op grond van huidskleur, afkomst, geslacht en seksuele oriëntatie – en dat zal niet veranderen als we collectief blijven doen alsof dat niet zo is.

Het beste nieuws: ook al heb jij er geen schuld aan, je kunt er wel iets aan doen.

En wat ik, Sanne, daar nog aan toe wil voegen: gelijkwaardigheid is geen pizza waarvan je de puntjes uitdeelt en dat er dan minder van overblijft. Het is een boom die meer en meer vruchten draagt naarmate je er ruimte voor maakt en voor zorgt.

Tot zover mijn stichtelijke woorden. Ik wens jullie veel koelte en wijsheid toe.


Wat ik leerde over racisme door te luisteren naar mensen die het ervaren - De Correspondent

Wat ik leerde over racisme door te luisteren naar mensen die het ervaren - De Correspondent

De Correspondent leest voor