Sanne Roemen - Door mijn filters - Editie #136

Drie. Drie linkjes deelde ik deze week. Waaronder twee van De Correspondent. Ik heb heus braaf elke dag gekeken wat er lezenswaard was... en er kwam gewoon verder niks door mijn filters. Nou fijn toch. Hier schijnt de zon. Ga maar gauw naar buiten. :-D

Lees deze wel even. Is mooi

Voor zingeving heb je geen religie nodig. In gesprek met de goeroes van het gewone leven - De Correspondent

Voor zingeving heb je geen religie nodig. In gesprek met de goeroes van het gewone leven - De Correspondent

Je leven is zinvol als je: jezelf onderdeel voelt van iets groters een doel hebt in je leven een goed verhaal hebt om je eigen leven en de wereld te begrijpen momenten van transcendentie ervaart (zeg maar: een kippenvelmoment) Geen heel schokkende zaken. Maar hoeveel van de vier kun je er afvinken?

Dit is een oproep om online dialoog te testen.

Je kan dus meedoen / bijdragen aan dit onderzoek. Is een thema dat mijn aandacht heeft. Er moeten manieren zijn om de online dialoog constructief te voeren zodat je met de wijsheid van velen tot gedragen besluiten kan komen. Maar ik ben ze nog niet tegengekomen. Behalve in de gemodereerde comments bij De Correspondent. Dus je kan met Karel Smouter nu online dialoog testen.

Club voor Mensen zonder Mening zoekt leden voor een bijzonder experiment - De Correspondent

Club voor Mensen zonder Mening zoekt leden voor een bijzonder experiment - De Correspondent

Graag nodig ik jullie daarom uit voor een onlinedialooggroep die grote thema’s aan een kleinschalig, grondig, gezamenlijk onderzoek onderwerpt. Een Club voor Mensen zonder Mening, maar mét de bereidheid om samen hun vooronderstellingen te onderzoeken. Die op basis van de wijsheid die in de groep aanwezig is samen de materie beter probeert te begrijpen.

Participatie, zelfredzaamheid, decentralisatie...

Ik vind er wel wat van. Anderen ook. Hier een mooie terugblijk op 5 jaar participatiesamenleving. Met kritiek en nuance.

Participatiesamenleving 5 jaar: tijd voor heroriëntatie? – Sociale Vraagstukken

Participatiesamenleving 5 jaar: tijd voor heroriëntatie? – Sociale Vraagstukken

De grote decentralisatieoperatie van 2015 is geen onverdeeld succes. Het heeft volgens de auteurs van het jaarboek van het Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken geleid tot grote tekorten geleid op professioneel en democratisch gebied. Maar bij de presentatie van het jaarboek in Utrecht klonken opvallend veel opgewekte geluiden. En een behoefte om over alternatieve keuzen te praten.