Sanne Roemen - Door mijn ogen #42

The answer to life, the universe and everything: 42. Als u begrijpt wat ik bedoel. Het is niet zo'n hele vrolijke verzameling geworden geloof ik. Hopelijk wel een blikverruimende, inspirerende.

To news or not to news...

Ik heb met mijn ex mijn t.v. de deur uit gedaan en van beiden nooit een seconde spijt gehad. Maar door mijn intensieve gebruik van social media bevind ik me nu wel weer in nieuwe nieuwsstromen die mijn kijk op de wereld beïnvloeden. Na de verkiezingen in de V.S. is het een en ander gezegd over deze invloeden. De twee beste artikelen hier voor jou.

How We Broke Democracy (But Not in the Way You Think) – Medium

How We Broke Democracy (But Not in the Way You Think) – Medium

"We need a moment for catharsis. To breathe. To cry. To be relieved, or to be angry. But we need to also remember this — If we cannot build the tools of our media to encourage empathy and consensus, we will retract further into the toxic divisions that have come to define us today."

Stel, heel Nederland kijkt tot de verkiezingen geen nieuws. Wat dan?

Stel, heel Nederland kijkt tot de verkiezingen geen nieuws. Wat dan?

Nieuws is de meest ongezonde, ziekmakende en verslavende drug van de moderne tijd. Vergeet alcohol, vergeet nicotine, vergeet alle wiet, xtc en cocaïne bij elkaar: nieuws is wat ons brein, ons wereldbeeld en onze samenleving werkelijk vergiftigt. En dat bedoel ik niet metaforisch, en zelfs niet eens echt overdreven: nieuws maakt, om maar eens een SIRE-slogan te parafraseren, meer kapot dan ons lief is.

Confronterend artikel, waardevol onderzoek

Het thema wit privilege / racisme is weer heel actueel. Ik vind het confronterend en leerzaam wanneer ik meer zicht krijg op zaken die zich in mijn blinde vlek bevinden. Hieronder zo'n confronterend artikel dat me weer hielp om met andere ogen naar het grote Niet Weten te kijken.

White Fragility: Why It's So Hard to Talk to White People About Racism -

White Fragility: Why It's So Hard to Talk to White People About Racism -

Dr. Robin DiAngelo explains why white people implode when talking about race.

Van gedachten veranderd

Twee prachtige krachtige voorbeelden van mensen die radicaal van gedachten veranderden. Een ras-racist en een milieuactivist.

‘White boy’ Derek Black - 360 Magazine - Blendle

‘White boy’ Derek Black - 360 Magazine - Blendle

Dit is een longread (26 minuten) maar zo voelt het niet. Ik las hem in één ruk uit. Weliswaar op blendle, maar ik zie geen prijs dus misschien is hij wel gratis. Het verhaal van Derek Black, spreekbuis van het blankesuprematiebeginsel. Een paar medestudenten lieten hem niet vallen om zijn gedachtengoed en bleven ruimte maken voor hem in hun zeer diverse vriendenkring. Zo ging hij langzaam maar zeker aan zijn eigen logica twijfelen. ‘Het is een griezelige gedachte dat ik heb geholpen om dit gedachtengoed te verspreiden, en dat het nu niet meer is weg te denken’, schrijft Black aan een van zijn nieuwe vrienden.
Ik vind dit een mooi voorbeeld van vriendschap en iemand niet laten vallen maar open blijven staan en ruimte maken voor transformatie.

Ooit vernielde deze man genetische proefvelden. Nu verdedigt hij ze met verve

Ooit vernielde deze man genetische proefvelden. Nu verdedigt hij ze met verve

Vroeger vernielde Mark Lynas experimenten met genetische modificatie, nu is hij er een van de grootste pleitbezorgers van. In plaats van ‘in harmonie met de natuur leven’ moeten we er vol op inzetten. Wat deed hem van mening veranderen?

Zoek de stilte

Nog weer eens een andere kijk op ruimte maken voor stilte. En zorgvuldig spreken. En luisteren, met aandacht en oprechte belangstelling. Echt zo'n dingetje.

What Happened When I Spent A Week Keeping My Mouth (Mostly) Shut | Fast Company | Business + Innovation

What Happened When I Spent A Week Keeping My Mouth (Mostly) Shut | Fast Company | Business + Innovation

After only a week, the benefits of speaking less are clear. Yet trying to still your mind and become comfortable with silence is something people often go about in the wrong way. Instead of focusing on the quiet, focus on what the other person is saying, and silence will come naturally. "The best tips I have for people seeking to become comfortable with speaking less are to slow down and listen," says Wright. "It sounds simple, but active listening requires effort most people are not willing to make. When we practice active listening, the focus shifts from ourselves and onto the other person. By default, then, we slow down in conversation, pay closer attention, and respond thoughtfully and quietly."

Ik stond erbij en ik keek ernaar

Natuurlijk denken we allemaal wel eens na over de vraag "wat zou jij gedaan hebben"... In de tweede wereldoorlog bijvoorbeeld, of in Srebrenica. Het is echter helemaal geen ver van je bed show meer. Vandaag, nu, in jouw werkelijkheid en de mijne stapelt onrecht zich op onrecht. Ga je staan en laat je je stem horen? Ben je ruggesteun voor hen die dat doen? Wat doe je? Een mooie docu over het fenomeen van toeschouwer zijn. Met hoopgevende voorbeelden van mensen die opstonden.

"Just People" | Humanity in Action

"Just People: A Quest for Social Souls with Independent Minds" is Wietsma's filmic essay. It explores the challenges and complexities of being an independent individual while cooperating in a social group - how not to be a bystander, how to dare to stand out from the crowd.