Sanne Roemen - Door mijn filters #53

Een inkijkje in mijn wapenarsenaal. En KUNST cadeau

In verzet

Laatst was ik voor de eerste en waarschijnlijk laatste keer bij een demonstratie. Tegen haat. Waar een open podium was. En doorgewinterde linkse demonstranten. Die door luid geschreeuw probeerden een spreker de mond te snoeren. Tot zover het open podium. Demonstreren is een mooie manier om verbondenheid te voelen en te tonen. Om te laten zien waar je voor of tegen staat. Maar het is niet mijn manier. Vandaar een inkijkje in mijn wapenarsenaal.

1: Tederheid, compassie, empathie

Ik wil luisteren naar mensen. Ik wil het echte verhaal horen. Ik weet zeker dat ik dan uitkom bij wat iemand's diepste wens en waarde is. En dat we daarop de verbinding vinden.

Undercovergirl: tederheid als verzet – Vileine.com

Undercovergirl: tederheid als verzet – Vileine.com

Misschien kunnen we beginnen met het serieus nemen van empathie, gevoel, compassie en intuïtie, inplaats van deze als instabiel, zweverig, naïef of vrouwelijk te zien. Tederheid maakt je niet fragiel of zwak of mannelijk of vrouwelijk; het maakt je veerkrachtiger, gelukkiger en adequater. En dat is het tegengif, dat is het verzet.

2: Feiten en de duiding van feiten

Niemand was beter in het zichtbaar maken van de verhalen achter cijfers. En die verhalen gingen vaak dwars in tegen de aannames die in media en politiek al jaren de uitgangspunten vormden voor beleid. Hij overleed dinsdag. De Correspondent maakte een mooie in memoriam met een lijstje video's die jullie ALLEMAAL MOETEN KIJKEN

In Memoriam: Zo veroverde Hans Rosling de wereld met statistiek

In Memoriam: Zo veroverde Hans Rosling de wereld met statistiek

Niemand kon beter over statistiek vertellen dan de Zweedse Hans Rosling. Deze dinsdag overleed hij op 68-jarige leeftijd. Daarmee verliest de wereld een van zijn beste leraren.

3: Bewust tegendraads zijn

Al zo'n twee jaar begeleid ik in samenwerking met Olga en anderen het onderzoek naar een toekomstbestendige agrarische sector. In dialoog met boeren verkennen we het thema en zoeken we naar handelingsperspectief. Ik word er niet altijd vrolijk van. Er is veel slachtoffergedrag en wijzen naar hullie en zij die het allemaal moeilijk maken om boer te zijn. Maar er springen creatieve ondernemers uit die het lef hebben om hun eigen keuzes te maken en het heft in eigen hand te nemen. Die inspireren. Dus onderstaand verhaal raakt bij mij een snaar.

‘Doe altijd het tegenovergestelde van wat de overheid adviseert’ – De Groene Amsterdammer

‘Doe altijd het tegenovergestelde van wat de overheid adviseert’ –  De Groene Amsterdammer

Landbouw en natuur staan vaak tegenover elkaar. Wat als ze elkaar zouden versterken? Een nieuwe beweging, gepersonifieerd door de Amerikaanse boer Joel Salatin, pleit voor natuurinclusieve landbouw, wat meer betekent dan biologisch.

4: De democratie beschermen

De wereld waarin ik leef is behoorlijk veilig en rechtvaardig. Vooral vergeleken bij sommige andere streken en andere tijden. Daar is hard voor gewerkt door de mensen die voor mij kwamen. Ik voel de verantwoordelijkheid om daar zorgvuldig mee om te gaan. Hoewel ik mijn mitsen en maren heb bij ALLE partijen en kandidaten. En hoewel ik veel aan te merken heb op ons huidige democratische systeem. Tot het anders en beter werkt sta ik daar en breng ik mijn stem uit en doe ik mijn best om dat zo zorgvuldig mogelijk te doen. Ik wil dus meer vrouwen in de politiek.

Stem op een Vrouw - Zorg voor gelijke representatie in de Tweede Kamer

Stem op een Vrouw - Zorg voor gelijke representatie in de Tweede Kamer

Veel mensen stemmen al op vrouwen. Vaak stemmen kiezers echter op de eerste vrouw op de lijst. Dat is goed bedoeld – en leuk voor de vrouw in kwestie – maar resulteert niet in meer vrouwen in de Kamer. De voorkeurstemmen die een vrouw extra krijgt, worden verdeeld over de volgende namen op de kieslijst, onder haar naam. En dat zijn in ongeveer 70 procent van de gevallen mannen. Hoe kunnen we de balans dan rechtzetten? Door strategisch op een vrouw te stemmen. Door juist op een vrouw te stemmen die zonder voorkeurstemmen niet in de Kamer komt, zorgen we voor meer vrouwen in ons parlement. Stem daarom op vrouwen die lager op de kieslijsten staan. Met die voorkeurstem maak je het verschil.

De stemwijzer en kieskompas kunnen helpen om een beetje een eerste schifting te maken in waar je wel of niet op kan stemmen. Vul ze vooral in, neem ze met een korreltje zout en doe nader onderzoek naar wat voor jou het eindresultaat is.

StemWijzer: ‘Alles normaal!’ – Grutjes!

StemWijzer: ‘Alles normaal!’ – Grutjes!

De Stemwijzer wordt door sommigen als een neutraal en objectief ding gezien. Dat is het natuurlijk niet, en dat kan ook niet: ze moeten beslissen welke vragen wel en niet relevant zijn voor de verkiezingen. Die beslissing is simpelweg een politieke keuze. Jawel, de Stemwijzer bekijkt daarbij wat er veel in de media werd besproken, maar… wat wordt er eigenlijk niet besproken? De Stemwijzer doet er bovendien geen gedegen onderzoek naar, het is natte vingerwerk als je de oude FAQ’s moet geloven. (bij de huidige Stemwijzer is überhaupt geen verantwoording te vinden)

5: Zoveel mogelijk schoonheid absorberen

Gulzig geniet ik van films, boeken, muziek, beelden, buitenlucht en natuur. En vrienden en goede gesprekken en lekker eten en drinken. Dat deed ik al, en nu nog intensiever omdat het mijn weerstand en veerkracht verhoogt. Oh vreugd bij het zien van het bericht dat the Met haar collectie gratis ter beschikking stelt!

Use 375,000 images from the Met however you want, for free

Use 375,000 images from the Met however you want, for free

If you want to use images of paintings from the Metropolitan Museum of Art, like Woman with a Parrot by Gustave Courbet (above), you no longer have to worry abo...

Collection | The Metropolitan Museum of Art

Search the Metropolitan Museum's Collection Online.